POZNAJ NAS

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Jesteśmy polską firmą rodzinną specjalizującą się w masowej produkcji mebli z płyty wiórowej laminowanej. Długoletnia tradycja, doświadczenie, tysiące odbiorców na polskim i zagranicznym rynku, inwestycje w najnowsze technologie oraz ambitne plany rozwojowe to właśnie INTERMEBLE. Sukces naszego przedsiębiorstwa to bez wątpienia zasługa jego pracowników. Razem budujemy społeczność, która dzięki wzajemnemu wsparciu, wymianie wiedzy i partnerskim relacjom tworzy trzon firmy przyczyniając się do dynamicznego jej rozwoju.

Realizowane przez nas projekty oraz wyzwania biznesowe sprawiają, że INTERMEBLE to doskonałe miejsce do zdobywania doświadczenia zawodowego i poszerzania kwalifikacji.

Wzajemny szacunek, zaufanie i współpraca – to wartości, które przyświecają naszej organizacji. Dbamy o relacje pracownicze i na każdym etapie zarządzania kapitałem ludzkim kierujemy się zasadami Kodeksu Etycznego. Wierzymy w to, że satysfakcja zawodowa pracownika przekłada się na jakość jego życia prywatnego, dlatego też pragniemy wspierać członków naszego Zespołu w rozwoju i budowaniu indywidualnej ścieżki kariery.

PROCES REKRUTACYJNY

KAŻDY PROCES REKRUTACYJNY W FIRMIE INTERMEBLE PROWADZIMY W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE STOSUJĄC ZASADY PRZEJRZYSTOŚCI I RÓWNEGO TRAKTOWANIA

WYSTARCZĄ CZTERY PROSTE KROKI, BY DOŁĄCZYĆ DO NASZEGO ZESPOŁU:

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki „Aktualne oferty pracy”, gdzie na bieżąco zamieszczamy opisy stanowisk, na które obecnie prowadzimy nabór. Wyślij nam swoje CV poprzez formularz dostępny po wciśnięciu przycisku “wypełnij formularz aplikacyjny”.

Jeśli nie znalazłeś interesującej Cię oferty pracy – nic straconego. Nieustannie poszukujemy talentów, więc dołącz do bazy kandydatów, z której w pierwszej kolejności będziemy korzystać przy poszukiwaniu nowego pracownika. Wystarczy, że wypełnisz formularz aplikacji dostępny w zakładce „Zostaw nam swoje CV”.

Dokumenty aplikacyjne możesz złożyć również osobiście w Sekretariacie naszej firmy lub wysłać pocztą na adres:

INTERMEBLE Sp. z o.o. sp.k.
Sompolinek 18,
62-610 Sompolno

Pamiętaj o załączeniu do swojego CV poniższej klauzuli (w przeciwnym razie, nie będziemy mogli uwzględnić Twojej aplikacji w procesie rekrutacyjnym):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTERMEBLE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sompolnie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji

Wszystkie nadesłane aplikacje analizujemy pod kątem zgodności kwalifikacji kandydata z oferowanym stanowiskiem pracy. Jeśli nasze oczekiwania zostaną spełnione, z przyjemnością zaprosimy Cię do kolejnego etapu.

Cieszymy się, że możemy Cię poznać osobiście!

Spotkanie w naszym biurze będzie prowadzone przez potencjalnego przełożonego. Porozmawiamy o Twoim doświadczeniu, predyspozycjach i kwalifikacjach na dane stanowisko oraz motywacji do pracy i aspiracjach zawodowych.

Jeśli pozytywnie przejdziesz cały proces rekrutacji, z radością zadzwonimy, by zaprosić Cię do współpracy w Zespole INTERMEBLE.

*INFORMUJEMY, ŻE NIE ZWRACAMY NADESŁANYCH APLIKACJI ORAZ, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI SPEŁNIAJĄCYMI NASZE KRYTERIA.

Obowiązki informacyjne względem kandydatów do pracyInformacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest INTERMEBLE SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sompolnie 62-610, Sompolinek 18, NIP: 6652851796, REGON: 300737027, KRS: 444686.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres : Sompolinek 18, 62-610 Sompolno;
b) przez e-mail: intermeble@intermeble.com.pl;
c) telefonicznie: 63 26 23 014;
W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: kadry@intermeble.com.pl
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podane przez Ciebie dane osobowe zawarte w przesłanym CV i liście motywacyjnym będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Przesłane dane będziemy przetwarzać aby ocenić Twoje kwalifikacje oraz zdolności i umiejętności potrzebne do pracy:
1) na stanowisku, na które aplikowałaś/-eś – w celu wybrania odpowiedniej osoby do pracy u nas;
2) na innych stanowiskach, jeśli nie aplikowałaś/-eś na konkretną ofertę pracy – w celu zaproponowania Tobie udziału w aktualnych lub przyszłych rekrutacjach na stanowiska, które mogłyby Cię zainteresować.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
a) przepis prawa (art. 221 Kodeksu pracy) – w zakresie przetwarzania na potrzeby procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
b) Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam inne dane niż wymienione powyżej pod lit. a.
c) Twoja zgoda – w zakresie przetwarzania Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres zależny od trybu w jakim przesłałaś/-eś do nas swoje CV i list motywacyjny:
1) jeżeli aplikowałaś/-eś na stanowisko, na które aktualnie prowadzimy rekrutację – Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu zakończenia tego procesu rekrutacyjnego, chyba że wyrazisz zgodę na to, by były przez nas przechowywane do czasu odwołania przez Ciebie zgody, ale nie dłużej niż 2 lata – w celu wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Jeżeli chcesz z tej możliwości skorzystać, prosimy o przesłanie na adres kadry@intermeble.com.pl maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTERMEBLE Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Sompolnie na potrzeby przyszłych rekrutacji”. Udzielenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne a jej brak skutkuje jedynie wcześniejszym usunięciem przez nas Twoich danych osobowych;
2) jeżeli przesłałaś/-eś nam CV pomimo braku otwartej rekrutacji – Twoje dane będziemy przetwarzać przez 2 lata od momentu przesłania CV lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych. Upewnij się, że Twoje CV zawiera adekwatną klauzulę zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTERMEBLE Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Sompolnie na potrzeby przyszłych rekrutacji”. W przypadku braku klauzuli zgody, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jej uzupełnienie.
4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom takim jak agencje pracy tymczasowej, podmiotu z zakresu usług hostingowych oraz usług IT itp.
5. Twoje prawa
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych,
b) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d) prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Co oznacza, że w przypadku, gdy np. Twoim zdaniem posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej lub nie chcesz abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych, możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań;
f) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, ze względu na Twoją szczególną sytuację,
g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi lub żądać abyśmy my je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami listownie, lub poprzez pocztę elektroniczną korzystając z danych adresowych wskazanych w punkcie 1 powyżej.
Prawo wycofania zgody
W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, tj. w zakresie dalszego przetwarzania danych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, lub przetwarzania innych danych niż: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie lub przebieg dotychczasowego zatrudnienia), możesz w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Aby wycofać zgodę skontaktuj się z nami listownie, lub poprzez pocztę elektroniczną korzystając z danych adresowych wskazanych w punkcie 1 powyżej albo pozostaw swoje oświadczenie o cofnięciu zgody w miejscu, w którym złożyłeś swoje CV i list motywacyjny.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci także prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznasz, że sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych narusza prawo.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do uwzględniania Twojego zgłoszenia w aktualnych lub/i przyszłych procesach rekrutacyjnych.
W przypadku niewybrania Ciebie w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie Twoich danych osobowych w naszej bazie jest absolutnie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Ciebie w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych.

AKTUALNE OFERTY PRACY

Firma INTERMEBLE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Sompolinku poszukuje kandydatów na stanowisko:

 1. PRACOWNIK PRODUKCJI/ PRACOWNIK MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Opis stanowiska:

 • praca przy obsłudze maszyn do produkcji mebli ( piły, wiertarki, okleiniarki),
 • praca na magazynie przy obsłudze dostaw i wysyłek towaru,
 • obsługa wózków widłowych,
 • praca zgodnie z dokumentacją magazynową, produkcyjną i poleceniami przełożonego,
 • praca w systemie dwu i trzyzmianowym,
 • miejsce pracy:  Sompolinek k/Sompolna

Oczekiwania:

 •  uprawnienia na wózki widłowe,
 •  mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi maszyn produkcyjnych,
 •  dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 •  utrzymywanie porządku w miejscu pracy,
 •  umiejętność organizowania czasu pracy
 •  umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę w firmie z nowoczesnymi technologiami,
 • wynagrodzenie adekwatne  do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy

2. EKTROMECHANIK

Opis stanowiska:

 • Usuwanie bieżących awarii maszyn i instalacji w zakresie mechanicznym, elektrycznym, pneumatycznym,
 • Prowadzenie przeglądów prewencyjnych, remontów maszyn i instalacji zgodnie z planem przeglądów,
 • Nadzór nad pracą urządzeń energetycznych,
 • Przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur,
 • Odpowiedzialność za powierzone mienie firmy.

Czego oczekujemy:

 • Wykształcenie średnie – profil techniczny,
 • Doświadczenie w branży produkcyjnej – co najmniej 2 lata
 • Czytanie rysunków technicznych,
 • Czytanie schematów pneumatycznych, elektrycznych.

Oferujemy:

 • pracę w firmie z nowoczesnymi technologiami,
 • wynagrodzenie adekwatne  do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy.

3. GRAFIK 2D

Opis stanowiska:

 • przygotowanie materiałów reklamowych (billboardy, ulotki, katalogi)
 • obróbka cyfrowa zdjęć
 • przygotowywanie materiałów do druku
 • opracowywanie layoutów kartonów zgodnie ze specyfikacją klientów
 • tworzenie etykiet produktowych
 • kontrolowanie i uzbrajanie systemu firmowego w zdjęcia produktów pod kątem tworzenia ofert

Czego oczekujemy:

 • min. roczne doświadczenie w pracy jako grafik 2D
 • dobra znajomość programów graficznych wykorzystywanych w pracy (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw)
 • posiadanie wiedzy z zakresu grafiki komputerowej
 • doświadczenie w obróbce cyfrowej zdjęć
 • posiadanie umiejętności koncepcyjnych i projektowych
 • doświadczenie w zakresie projektowania wnętrz
 • mile widziana wiedza w zakresie konstrukcji mebli
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość samorealizacji
 • Pracę w przyjaznym i zgranym zespole

4. GRAFIK 3D

Opis stanowiska:

 • wykonywanie wizualizacji całych pomieszczeń oraz aranżacja pojedynczych produktów z zachowaniem wysokiego realizmu
 • wsparcie innych działów graficznie (przygotowywanie wizualizacji na potrzeby ofert sprzedażowych, aukcji Allegro, prezentacji dla klientów)
 • obróbka cyfrowa zdjęć i renderów
 • uczestniczenie w realizacji innych projektów powierzonych przez przełożonych

Czego oczekujemy:

 • min. roczne doświadczenie w pracy jako grafik 3D
 • dobra znajomość programów graficznych wykorzystywanych w pracy (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw)
 • umiejętność modelowania 3D
 • posiadanie wiedzy z zakresu grafiki komputerowej
 • doświadczenie w obróbce cyfrowej zdjęć
 • posiadanie umiejętności koncepcyjnych i projektowych
 • doświadczenie w zakresie projektowania wnętrz
 • mile widziana wiedza w zakresie konstrukcji mebli
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od posiadanej wiedzy i kompetencji
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość samorealizacji
 • Pracę w przyjaznym i zgranym zespole

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez INTERMEBLE Sp. z o.o. sp.k..” Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTERMEBLE Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sompolinku. Dane
osobowe zbierane są dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poza. 1666) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMUJEMY, ŻE NIE ZWRACAMY NADESŁANYCH APLIKACJI ORAZ, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI SPEŁNIAJĄCYMI NASZE KRYTERIA.

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTERMEBLE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sompolnie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest INTERMEBLE SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sompolnie 62-610, Sompolinek 18, NIP: 6652851796, REGON: 300737027, KRS: 444686.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres : Sompolinek 18, 62-610 Sompolno;
b) przez e-mail: intermeble@intermeble.com.pl;
c) telefonicznie: 63 26 23 014;
W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: kadry@intermeble.com.pl
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podane przez Ciebie dane osobowe zawarte w przesłanym CV i liście motywacyjnym będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Przesłane dane będziemy przetwarzać aby ocenić Twoje kwalifikacje oraz zdolności i umiejętności potrzebne do pracy:
1) na stanowisku, na które aplikowałaś/-eś w celu wybrania odpowiedniej osoby do pracy u nas;
2) na innych stanowiskach, jeśli nie aplikowałaś/-eś na konkretną ofertę pracy w celu zaproponowania Tobie udziału w aktualnych lub przyszłych rekrutacjach na stanowiska, które mogłyby Cię zainteresować.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
a) przepis prawa (art. 221 Kodeksu pracy) – w zakresie przetwarzania na potrzeby procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
b) Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam inne dane niż wymienione powyżej pod lit. a.
c) Twoja zgoda – w zakresie przetwarzania Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres zależny od trybu w jakim przesłałaś/-eś do nas swoje CV i list motywacyjny:
1) jeżeli aplikowałaś/-eś na stanowisko, na które aktualnie prowadzimy rekrutację – Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu zakończenia tego procesu rekrutacyjnego, chyba że wyrazisz zgodę na to, by były przez nas przechowywane do czasu odwołania przez Ciebie zgody, ale nie dłużej niż 2 lata – w celu wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Jeżeli chcesz z tej możliwości skorzystać, prosimy o przesłanie na adres kadry@intermeble.com.pl maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTERMEBLE Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Sompolnie na potrzeby przyszłych rekrutacji”. Udzielenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne a jej brak skutkuje jedynie wcześniejszym usunięciem przez nas Twoich danych osobowych;
2) jeżeli przesłałaś/-eś nam CV pomimo braku otwartej rekrutacji – Twoje dane będziemy przetwarzać przez 2 lata od momentu przesłania CV lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych. Upewnij się, że Twoje CV zawiera adekwatną klauzulę zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTERMEBLE Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Sompolnie na potrzeby przyszłych rekrutacji”. W przypadku braku klauzuli zgody, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jej uzupełnienie.
4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom takim jak agencje pracy tymczasowej, podmiotu z zakresu usług hostingowych oraz usług IT itp.
5. Twoje prawa
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych,
b) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d) prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Co oznacza, że w przypadku, gdy np. Twoim zdaniem posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej lub nie chcesz abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych, możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań;
f) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, ze względu na Twoją szczególną sytuację,
g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi lub żądać abyśmy my je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami listownie, lub poprzez pocztę elektroniczną korzystając z danych adresowych wskazanych w punkcie 1 powyżej.
Prawo wycofania zgody
W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, tj. w zakresie dalszego przetwarzania danych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, lub przetwarzania innych danych niż: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie lub przebieg dotychczasowego zatrudnienia), możesz w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Aby wycofać zgodę skontaktuj się z nami listownie, lub poprzez pocztę elektroniczną korzystając z danych adresowych wskazanych w punkcie 1 powyżej albo pozostaw swoje oświadczenie o cofnięciu zgody w miejscu, w którym złożyłeś swoje CV i list motywacyjny.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci także prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznasz, że sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych narusza prawo.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do uwzględniania Twojego zgłoszenia w aktualnych lub/i przyszłych procesach rekrutacyjnych.
W przypadku niewybrania Ciebie w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie Twoich danych osobowych w naszej bazie jest absolutnie
dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Ciebie w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych.

ZOSTAW NAM SWOJE CV

  Imię i Nazwisko*


  Stanowisko*


  Załącz cv (pdf,doc,docx)*

  Email*


  Telefon*


  Załącz list motywacyjny (pdf,doc,docx)*

  Wiadomość*

  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Not readable? Change text. captcha txt

  Start typing and press Enter to search