INFORMUJEMY, ŻE NIE ZWRACAMY NADESŁANYCH APLIKACJI ORAZ, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI SPEŁNIAJĄCYMI NASZE KRYTERIA.

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTERMEBLE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sompolnie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest INTERMEBLE SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sompolnie 62-610, Sompolinek 18, NIP: 6652851796, REGON: 300737027, KRS: 444686.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres : Sompolinek 18, 62-610 Sompolno;
b) przez e-mail: intermeble@intermeble.com.pl;
c) telefonicznie: 63 26 23 014;
W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: kadry@intermeble.com.pl
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podane przez Ciebie dane osobowe zawarte w przesłanym CV i liście motywacyjnym będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Przesłane dane będziemy przetwarzać aby ocenić Twoje kwalifikacje oraz zdolności i umiejętności potrzebne do pracy:
1) na stanowisku, na które aplikowałaś/-eś w celu wybrania odpowiedniej osoby do pracy u nas;
2) na innych stanowiskach, jeśli nie aplikowałaś/-eś na konkretną ofertę pracy w celu zaproponowania Tobie udziału w aktualnych lub przyszłych rekrutacjach na stanowiska, które mogłyby Cię zainteresować.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
a) przepis prawa (art. 221 Kodeksu pracy) – w zakresie przetwarzania na potrzeby procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
b) Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam inne dane niż wymienione powyżej pod lit. a.
c) Twoja zgoda – w zakresie przetwarzania Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres zależny od trybu w jakim przesłałaś/-eś do nas swoje CV i list motywacyjny:
1) jeżeli aplikowałaś/-eś na stanowisko, na które aktualnie prowadzimy rekrutację – Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu zakończenia tego procesu rekrutacyjnego, chyba że wyrazisz zgodę na to, by były przez nas przechowywane do czasu odwołania przez Ciebie zgody, ale nie dłużej niż 2 lata – w celu wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Jeżeli chcesz z tej możliwości skorzystać, prosimy o przesłanie na adres kadry@intermeble.com.pl maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTERMEBLE Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Sompolnie na potrzeby przyszłych rekrutacji”. Udzielenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne a jej brak skutkuje jedynie wcześniejszym usunięciem przez nas Twoich danych osobowych;
2) jeżeli przesłałaś/-eś nam CV pomimo braku otwartej rekrutacji – Twoje dane będziemy przetwarzać przez 2 lata od momentu przesłania CV lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych. Upewnij się, że Twoje CV zawiera adekwatną klauzulę zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTERMEBLE Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Sompolnie na potrzeby przyszłych rekrutacji”. W przypadku braku klauzuli zgody, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jej uzupełnienie.
4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom takim jak agencje pracy tymczasowej, podmiotu z zakresu usług hostingowych oraz usług IT itp.
5. Twoje prawa
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych,
b) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d) prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Co oznacza, że w przypadku, gdy np. Twoim zdaniem posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej lub nie chcesz abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych, możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań;
f) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, ze względu na Twoją szczególną sytuację,
g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi lub żądać abyśmy my je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami listownie, lub poprzez pocztę elektroniczną korzystając z danych adresowych wskazanych w punkcie 1 powyżej.
Prawo wycofania zgody
W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, tj. w zakresie dalszego przetwarzania danych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, lub przetwarzania innych danych niż: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie lub przebieg dotychczasowego zatrudnienia), możesz w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Aby wycofać zgodę skontaktuj się z nami listownie, lub poprzez pocztę elektroniczną korzystając z danych adresowych wskazanych w punkcie 1 powyżej albo pozostaw swoje oświadczenie o cofnięciu zgody w miejscu, w którym złożyłeś swoje CV i list motywacyjny.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci także prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznasz, że sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych narusza prawo.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do uwzględniania Twojego zgłoszenia w aktualnych lub/i przyszłych procesach rekrutacyjnych.
W przypadku niewybrania Ciebie w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie Twoich danych osobowych w naszej bazie jest absolutnie
dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Ciebie w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search