Polityka Cookies (Ciasteczka)

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony intermeble.pl

Administratorem danych osobowych Administratorem danych jest INTERMEBLE SP. Z O. O. z siedzibą w Sompolnie 62-610, Sompolinek 18, NIP: 6652851796, REGON: 300737027, KRS 0000995813

Podane przez Panią/Pana dane osobowe: imię , nazwisko, kraj, adres e – mail, przetwarzane są w celach kontaktowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Z administratorem danych można kontaktować się pod numerem tel 63 262 30 10, lub adresem e-mail: rodo@intermeble.com.pl

 

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) strony intermeble.pl (zwana dalej „Stroną Internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

2. Administratorem cookies jest INTERMEBLE SP. Z O. O. z siedzibą w Sompolnie 62-610, Sompolinek 18.

II. Zbierane informacje

1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę na Twoim urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki.

4. Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej):

I. Niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz powrotu do witryny.

II. Wydajnościowe cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.

III. Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).

5. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

IV. Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail: rodo@intermeble.com.pl

V. Postanowienia końcowe

1. Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search