1. Monitoring na terenie zakładu produkcyjnego prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
  2. Administratorem danych jest INTERMEBLE Sp. z o.o., Sompolinek 18, 62-610 Sompolno.
  3. Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu są udostępniane firmie wykonującej dla spółki usługę IT, firmie świadczącej usługę prawną oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Nagrania z kamery przechowywane są do 90 dni, a następnie są one usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni.
  4. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.intermeble.pl
  5. Adres korespondencji, kontakt z inspektorem ochrony danych: rodo@intermeble.com.pl
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search